Juges
C
P. BEATRIX
B
F. De Fligue
  • Temps optimal Cross
    06'23"
  • Temps optimal CSO
    80"